«Exploring the collaborative practices of information management systems from project handover into facilities management»

Prosjekt Norge støtter et forprosjekt om utforskning av samarbeidspraksis for informasjonsstyrings-systemer fra prosjektoverlevering til Facilities Management (FDVU).

Det vil ledes av Carmel Lindkvist og Tore Brandstveit Haugen, Institutt for Arkitektur og Planlegging, NTNU med samarbeidspartnere fra Multiconsult (Ina Aspestrand, Robin Sæterøy), Statsbygg (Resty Garcia), A-hus (Mads Olsen) og SINTEF Byggforsk (Ellika Taveres-Cachat). I tillegg jobber det en masterstudent ved NTNU  med tematikken, Adrian Paulsen Hafeld.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvilke prosesser som både muliggjør og begrenser integrering av digitale data fra design til bruksfasen i FDVU. Dette vil gjøres ved å undersøke dagens utfordringer og muligheter gjennom å se på data-overlevering i et livsløpsperspektiv i AEC-prosjekter (BAE-programmet) i Norge. Dette vil også sees i et internasjonalt prosjektledelses-perspektiv, og bygger på studier fra Storbritannia og Danmark. Arbeidet vil også undersøke bruken av standardiserte klassifiseringssystemer og BIM-veiledere utviklet av Standard Norge, buildingSMART Norge og grupper som SN/K380/AG02 eCommittee – BIM for FDVU. Resultatene vil være basert på rammeverket Neste Steg, utviklet av Bygg21.

Effekter

Resultatene av prosjektet vil begynne å identifisere hva som er de spesifikke utfordringene i praksis for å integrere data over hele livsløpet med fokus på overlevering fra prosjekt til forvaltning.

Prosjektet er avsluttet pr oktober 2021.  Sluttrapport.