Prosjekt Norge har gleden av å invitere til årets forskersamling 2. april kl 09:00-16:00, BI Nydalen, Oslo

En samling med høyttenkning over forskningstema med nye forskningsinitiativ i fokus. Spørsmål vi stiller oss er

  • Hva er det behov for i fremtiden?
  • Hva er aktuelle satsingsområder i bedrifter for tiden?
  • Hva slags kunnskap vil bedriftene ha?
  • Hva blir veien videre etter denne samlingen?

Ambisjonen er å etablere flere konsortier. Prosjekt Norge vil kunne bidra med oppstartsmidler til gode prosjektforslag.

Forskingssøknader som ble innsendt i fjor:
– OptimalTid  (Når er det optimale tidspunktet å engasjere entreprenørkompetanse i planleggingen av ny transportinfrastruktur?)
– DigIT  (Økt lønnsomhet ved smartere bruk av digital informasjon i BAE-næringen)
– iPLUSS (Kombinere Involverende Planlegging og usikkerhetsstyring)
– Project 4.0 (Neste-generasjons prosjektstyringssystem som benytter digital teknologi for å sikre sanntidskommunikasjon og koordinering for alle involverte parter i byggeprosessen)

 

Dette er i utgangspunktet tenkt som et arrangement for akademiske partnere, men det er absolutt åpent for intresserte samarbeidspartnere og partnermassen forøvrig.

Spørsmål? Kontakt senterledelsen.

PÅMELDING (frist 12. mars)

Agenda

Rom A2-059

09:00 – 09:15      Mingling og registering

 09:15 – 11:00     INFO
–          Introduksjon av fremmøtte – bli kjent
–          FoU-behov presentert av utvalgte virksomhetspartnere
–          Pågående forskningsprosjekter
–          Gjennomgang av finansieringskilder

10:30 – 11:00  Ingvald Strømmen; «Erfaringer fra arbeid med store FoU-initiativ»

11:00 – 11:45     Lunsj og benstrekk

 11:45 – 13:45     Workshop
Prioritering av prosjekter

–  Parallelle gruppearbeid

13:45 – 14:00     Pause

 14:00 – 15:15     Workshop fortsetter 

 15:15 – 16:00     Avslutning i plenum

–          Fremlegging av resultat
–          Oppsummering
–          Aksjoner

Vi oppfordrer bedrifter til å sende inn innspill til forskningsbehov i forkant at samlingen. Frist 22. mars