Bane NOR, Statens vegvesen, Institutt for Energiteknikk, COWI, Multiconsult og NTNU står bak prosjektet.

RiskBIM fått tildelt 6,8 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og meget positiv tilbakemelding på at dette prosjektet har «meget stort verdiskapingspotensial for offentlig sektor og deres brukere, godt over det som er normale forventninger på sammenlignbare områder».

Fokuset i prosjektet vil være å forbedre arbeidsprosesser og dataflyt, og utvikle metoder og verktøy for risikohåndtering og visualisering av risiko og statusinformasjon, sier Arnstein Skogset, fagleder i Bane NOR.

Prosjektet skal forbedre dagens arbeidsprosesser, metoder og verktøy som støtte til RAMS og SHA ved å utnytte potensialet som ligger i BIM og tilhørende verktøy.

Les hele artikkelen i bygg.no.