Dette er spesielt relevant når det er akutte behov for utvidelse av kapasitet.  Les mer under Forskning viser at…