Et nytt forskningsresultat undersøker betydningen av 43 organisatoriske faktorer for i hvilken grad «Business Case» blir satt ut i livet. Hva er de viktigste faktorene? 

Les mer her:

Forskning viser at …