Bygg21 Evalueringsmodell

Sammen setter vi standarden.

Det er en generell erkjennelse at aktørene i BAE-næringen ikke er flinke nok til å evaluere resultatet av de tiltakene som gjøres. Nye arbeidsmåter, metoder og verktøy tas i bruk, men som regel sjekker en ikke systematisk hvordan de påvirker prestasjonene. Dette betyr at næringen lar mye potensiale for læring og forbedring gå fra seg.

Bygg21 har sammen med Norsk eiendom, BNL, Statsbygg, Difi og andre aktører tatt tak i dette, og har gitt en arbeidsgruppe tilknyttet BAE-programmet i oppgave å utvikle en generisk evalueringsmodell som kan bedre på situasjonen. Arbeidsgruppen består av Ole Jonny Klakegg, NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk, Sara Hajikazemi, Sintef Teknologi og samfunn, Bjørn Andersen, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon, og Michael Klinski, Sintef Byggforsk.

Bygg21 Evalueringsmodell er en generisk evalueringsmodell til bruk for å dokumentere effekten av å ta i bruk en ny arbeidsmåte eller metode i prosjektgjennomføringen. Modellen er utviklet for å måle effekten på både prosessen undervegs og på resultatet til slutt. Modellen inneholder et fast indikatorsett som alle brukere skal benytte, og et tilvalgssett som benyttes til å måle spesifikke effekter knyttet til den aktuelle metoden eller arbeidsmåten som er innført. Evalueringsmodellen kan benyttes av alle aktørene, sammen eller hver for seg, i hvilket som helst BAE-prosjekt. Evalueringsmodellen er laget for prosjektnivået, ikke virksomheten eller bransjen som helhet.

Modellen skal den benyttes når du innfører en ny metode eller arbeidsmåte. Eksempelvis ved innføring av Prestasjonsinnkjøp (Best Value Procurement), Totalentreprise med funksjonsspesifikasjoner, Integrert digital samhandling (Integrated Design and Construction), Trimmet bygging (Lean Construction), et nytt tidsplanlegging og prosjektstyringsverktøy, robotisert produksjon – eller hvilken som helst ny arbeidsmåte i prosjektgjennomføringen.

Modellen skal benyttes til å sikre at virkningen av en slik innføring blir dokumentert. Dette gjør at bedriften kan:

  • Justere måten arbeidsmåten innføres og benyttes for å få maksimal ønsket effekt
  • Dokumentere overfor fremtidige oppdragsgivere og egne beslutningstakere at det virker
  • Trekke maksimal læring ut av innføringen.

Resultatet av arbeidet er utviklet til en første versjon av evalueringsmodellen (beta-versjon) som nå er under utprøving. Veileder og verktøy kan lastes ned i menyen til høyre. Modellen må foreløpig betraktes som et råutkast som ikke er utprøvd i praksis og brukes derfor med forsiktighet på eget ansvar. Det blir helt sikkert endringer når resultatet av de første utprøvingene er klar.

Utprøving som pågår:

  1. Difi benytter Bygg21 Evalueringsmodell i evaluering av pilotprosjektene om har tatt i bruk Best Value Procurement (Prestasjonsinnkjøp). Resultater vil foreligge høsten 2017 og fortløpende fremover.
  2. Bygg21 har gitt HR-prosjekt i oppgave å prøve modellen i utbyggingsprosjekter med pris/designkonkurranser (innovasjonskonkurranse). Resultater vil foreligge høsten 2017

Resultater Bygg21, Evalueringsmodell

Publikasjoner, medieoppslag, Bygg21 Evalueringsmodell

Nyttig informasjon, Bygg21 Evalueringsmodell

 

Kontaktperson: Ole Jonny Klakegg  (ole.jonny.klakegg@ntnu.no)