Publikasjoner, medieoppslag Bygg21 Plansteg

En god start – beste praksis for plan- og byggeprosesser – 2018