Ferjefri E39

Sommeren 2010 fikk Statens vegvesen i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skulle utrede hva slags potensial en ferjefri kyststamveg vil ha for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner. Det skulle òg gjøres en jobb med å utrede og vurdere teknologiske løsninger for fjordkryssinger. I tillegg til disse to delprosjektene skulle det vurderes hvordan tekniske anlegg for fjordkryssingene kan utnyttes til å utvinne kraft frå strøm, bølger og vind. Og det skulle vurderes hvilken type gjennomføringsstrategier og kontraktsformer som er best egnet for et prosjekt av så stort omfang.

Statens vegvesen finansierer ca. 20 ph.d.-stipendiater ved NTNU som driver forskning innen disse fagfeltene. For eksempel skal to av disse stipendiatene se på gjennomføringsstrategier og kontraktsformer, og to andre ser på livssyklusanalyser. Stipendiatene jobber med arbeidspakker, og disse arbeidspakkene har sine respektive styringsgrupper med deltakere fra Statens vegvesen.

Kontaktperson: Inge Hoff (Inge.hoff@ntnu.no)

Link til SVV/Forskning E39.