Medieoppslag, publikasjoner, masteroppgaver, kriminell adferd, BAE-næringen.

Medieoppslag:

«Falske materialer og dokumentasjon: Byggebransjens skyggesider«, BYGG fakta, #10, 2016, s. 8-13

«God dialog og samarbeid effektivt virkemiddel mot arbeidslivskriminalitet«, Byggeindustrien

«Mye snusk rundt konkursene«, Byggeindustrien

«Politiet løste ikke Lime-saken alene«, forskning.no


Publikasjoner:

Engebø, A. , Lohne, J. , Rønn, P.E. & Lædre, O. 2016, ‘Counterfeit Materials in the Norwegian AEC-Industry’ In:, 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction. Boston, USA, 20-22 Jul 2016.

Jardar Lohne, Fredrik Svalestuen, Vegard Knotten, Frode Olav Drevland, Ola Lædre, (2017),»Ethical behaviour in the design phase of AEC projects«, International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 10 Iss. 2 pp. –


Masteroppgaver:

– Alexander Berg Husa: «Seriøsitetsarbeidet i Betonmast» (2017)

– Alida Rundhovde Mørenskog og Marianne Skovly: «Byggherrenes tiltak for å motvirke arbeidsmarkedskriminalitet» (2017)

– Marie Hammer Iversen: Arbeidsmarkedskriminalitet og omdømmehåndtering i norsk byggebransje (2016)

– Marit Saltvik Faanes: «Tiltak mot sosial dumping i norsk byggebransje» (2017)

– Nina Eklo Kjesbu: Falske materialer i byggebransjen (2017) (båndlagt)