Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer 

Vi tar opp igjen faste søknadsdatoer 2 ganger i året.  For å rekke behandling før sommeren er neste frist fredag 14.april 2023

Hovedvurderingene for støtte til forprosjekter/såkornmidler er at forslagene

  • Handler om prosess
  • Gir et kunnskapsbidrag
  • Engasjerer bredt i partnermassen
  • Er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens av forprosjekt/såkorn

Prosjekt Norge har gjennomført styremøte for å identifisere prioriterte tema for nye forskningsinitiativ. Se illustrasjon nedenfor som oppsummerer dette.

For å initiere nye forskningsprosjekter åpnes det nå for at forskningsmiljøer, fortrinnsvis i samarbeid med virksomhetspartnerne i senteret, kan søke om forprosjektmidler. Disse bør være innrettet mot å utvikle søknader eller på annen måte sette i gang forskningsprosjekter som adresserer de prioriterte temaene.

Fristen for søknadene er 14. april 2023 og må følge retningslinjene i forskningsprosjektveiviseren. Innkomne søknader vil diskuteres i bransjerådene og i PNs styremøte slik at vedtatte prosjekter kan settes i gang før sommerferien.

Søknadsfrister 2023:

Vårsemesteret: fredag 14. april
Høstsemesteret: oktober - nærmere dato kommer

Forslagene sendes til senterledelsen ved Bjørn Andersen