Fortsatt vanskelig – men ikke umulig.

Har du lyst til å la deg inspirere over fredagskaffen?

En av de største utfordringene med store komplekse prosjekter er å fastlegge et riktig budsjett i tidlig fase. Det hjelper ikke å være dyktig å regne, problemet stikker mye dypere enn som så. Vi kan regne kostnaden for det ene alternativet etter det andre, likevel vet vi ikke hva prosjektet vil koste når det er ferdig, eller hva som er det ideelle kostnadsnivået for det aktuelle prosjektet. Denne artikkelen forteller deg at nøkkelen til løsningen ligger i spørsmålene du stiller.

Les artikkelen her vanskelig-men-ikke-umulig (PDF).