Mye bedre – men ennå ikke perfekt.

Har du lyst til å la deg inspirere over fredagskaffen?

Arbeidet med kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse i store komplekse prosjekter har kommet seg mye siden innføringen av ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekt i 2000. Vi kan i Norge vise til bedre statistikk enn andre land. Faktisk er vi kommet dithen at et modnet prosjekt som vedtas kan forventes å leveres innenfor kostnadsrammen. Likevel er det noen problemstillinger som gjenstår å løse.

Denne artikkelen forteller deg hvilke: bedre-men-ikke-perfekt (PDF).