Innovasjonsbyrået Æra arbeider med et spennende prosjekt som ble utført for Innovasjon Norge, Enova og DOGA (Design og Arkitektur Norge).

Senterlederen i Prosjekt Norge har også bidratt i prosjektet. Prosjekttemet undersøkte hva slags nye forretningsmodeller som vil være både nødvendige og attraktive for byggebransjen i et lavutslippsamfunn.  De har kartlagt dagens praksis i bransjen sammen med et utvalg av aktører fra hvert ledd i verdikjeden. Dette materialet førte dem på sporet av noen mulighetsrom, sett i lys av ulike framtidsscenarioer, og man har identifisert 4 nye forretningsmodeller for den norske byggebransjen:

  1. Leasing (Product-as-service ++)
  2. Lisensiering (BIM/Digital tvilling, lisensavgifter til åndsverk)
  3. Design for ombruk (økosystem for moduler, salgskanaler, standarder, konstruksjonsmetoder)
  4. Felles eierskap (Prosjekt AS/Partnerskapskontrakter, Effektkontrakter)

Så langt er resultatene publisert i de følgende: