Prosjekt Norges partner Asplan Viak inviterer til frokostseminar om vannforsyning.  (Abels Hus, Abels gate 9, Trondheim)

I minst 150 år har vi forbedret vannforsyningen vår i Norge. Likevel ser vi at folk fortsatt blir alvorlig syke av drikkevannet. Vann er vårt viktigste næringsmiddel og drikkevannsforsyningen er en svært sårbar infrastruktur.

Kan vi redusere sårbarheten og sikre trygt, rent vann til alle eller må vi leve med en viss risiko?
Asplan Viak inviterer deg til frokostseminar hvor bransje- og fagfolk vil belyse dette viktige temaet. Velkommen til et av vinterens viktigste frokostseminarer!

 

7. februar 2020.  PROGRAM :

08.00  Frokost
08.30  Velkommen

v/ Bente Størseth Møller, Gruppeleder Prosess og miljø i Asplan Viak
08.40  RIF – State of the nation –  Vannforsyning
v/ Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
09.00  25 år med risikoanalyser og nye forskrifter – hvorfor er vi ikke i mål?
v/ Fredrik Ording, Fagansvarlig vannforsyning i Asplan Viak
09.20  Mattilsynet: Hva savner mattilsynet – hva mangler vannverkene?
v/ Tore Forseth, seniorinspektør Mattilsynet
09.40  Kan vi redusere sårbarheten? Hva kan gjøres, og hvilke verktøy/hjelpemidler har vi?
v/ Elisabeth Elgsæter, sivilingeniør i Asplan Viak
10.00 Oppsummering og avslutning

VELKOMMEN!

ASPLAN VIAK
Bente Størseth Møller

Ingeniør, Vann og miljø, Trondheim
T: +47 951 87 710
E: bentes.moller@asplanviak.no

 

PÅMELDING  (frist 31.01.)

Har du spørsmål om arrangement eller påmelding? Kontakt Bente Espedal Ludvigsen, e-post: BenteE.Ludvigsen@asplanviak.no eller tlf: 922 77 626.