Prosjekt Norge bidrar til effektive og verdiskapende prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling.

Sammen skaper næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner bedre prosjekter.


Siste nytt fra Prosjekt Norge: