Seminar om evalueringen av T2 på Gardermoen 30. november 2018, 09.00 – 13.00.  Park Inn Radisson, Gardermoen.

Store flyplassprosjekter har et rykte på seg for å bli forsinket og dyrere enn planlagt. Nye Berlin lufthavn er for eksempel enda ikke i drift, sju år etter opprinnelig driftsstart og trolig vil bli fem ganger så dyrt som planlagt.
T2-prosjektet ved Oslo lufthavn skiller seg ut ved å bli ferdig til avtalt tid, til avtalt kvalitet og under avtalt budsjett, selv om prosjektet ble gjennomført i parallell med full drift på flyplassen. Nå kan du høre mer om hvordan de klarte dette. 

T2-prosjektet ble kåret til Årets prosjekt i 2017.

Prosjekt Norge har, sammen med Avinor og ÅF Advansia, den store glede av å invitere til seminar om Terminal 2-prosjektet ved Oslo Lufthavn Gardermoen den 30. november 2018.

  • Hva er grunnene til at de lykkes?
  • Hvilke grep tok man for å sikre at aktørene i prosjektet var i stand til å håndtere de komplekse utfordringene? 

PÅMELDING T-2 SEMINAR HER  (Utvidet frist:  fredag 23.11.)

 

TidTEMAINNLEDER
0815-0900Ankomst, registrering
0900-0905Åpning av seminarProsjekt Norge
0905-0910Vertskapet ønsker velkommenAvinor
0910-0930Kort intro av T2-prosjektet på overordnet nivåAvinor
0930-1000Presentasjon av Avinors erfaringer fra gjennomføringen av T2-prosjektetAvinor
1000-1040Presentasjon av ÅF Advansias erfaringer fra gjennomføringen av T2-prosjektetÅF Advansia
1040-1050PAUSE
1050-1110Presentasjon av erfaringene til utvalgte utførende fra gjennom-føringen av T2-prosjektetGK
1110-1130Lunsj
1130-1150Presentasjon av læringspunkter og andre funn fra evalueringenEvalueringsteamet
1150-1250Felles refleksjoner i et diskusjonspanel.
Hva har vi gjort med erfaringene? Bruker vi de videre?
Prosjekt Norge
1250-1300Oppsummering og avslutningProsjekt Norge