Et kjennetegn med prosjektfaget er at mange faglige organisasjoner og foreninger konkurrerer om oppmerksomheten. De har utviklet standarder og sertifiseringsordninger som konkurrerer om kundene. GAPPS (Global Alliance for the Project Professions) har siden 1994 jobbet for å etablere en felles plattform på tvers av disse standardene: en uavhengig referanse som skal bidra til samordning.

GAPPS er en frivillig organisasjon, drevet på dugnadsbasis av en rekke fremtredende personer fra det prosjektfaglige miljøet. GAPPS er en samarbeidsarena og møteplass for industrien, myndighetene og det akademiske miljøet og har en nøytral posisjon i forhold til prosjektfaglige organisasjoner som PMI, IPMA etc. Her deltar representanter fra begge sider.

 

Arbeidet til GAPPS er dessverre ikke godt kjent i Norge. Prosjekt Norge v/ Ole Jonny Klakegg deltok for første gang på denne arenaen i samlingen 7.-8. februar 2020 i Sydney. Der ble nesten siste hånd lagt på et nytt verk: A guiding framework for leadership in complexity.

 

Dugnadsarbeidet foregår i samlinger som holdes på ulike geografiske steder rundt globen, eller digitalt. Deltakelsen i hver samling er avhengig av hvor i verden den holdes, men noen av de sentrale medlemmene utgjør en kontinuitet som er viktig for utviklingen. I denne samlingen var det flest deltakere fra næringslivet, og Australia/New Zealand var naturligvis i flertall på grunn av geografien.

 

Alt som GAPPS utvikler av kunnskapsmateriale er helt åpent for alle å ta i bruk, endre, tilpasse og integrere i egne systemer og dokumenter. Over årene har dette blitt en betydelig faglig kilde til kunnskap. Alt kan lastes ned fra denne nettsiden: https://globalpmstandards.org/.

en gruppe mennesker som står rundt et bord med papirer

Utrolig nok klarte deltakerne å bli enige om en felles struktur, innhold og langt på vei også formuleringer. Det var nok ikke magi som var ute og gikk, men hardt arbeid i forberedelsene til samlingen.

en gruppe mennesker som står rundt et bord med mat

Halvparten av deltakerne i samlingen under forberedelse til en bedre middag i hjemmet til professor Lynn Crawford, University of Sydney.