en paneldiskusjon med syn personer

Det ble et vellykket arrangement på Militærhospitalet på Grev Wedels plass  i Oslo den 10. oktober. Tusen takk til vertskapet!

Dagen var spekket med interessante innlegg og i pausene ble det livlige og engasjerte samtaler.

Pdf-filer av innleggene finner du her:

Første del av fag-dagen ble avsluttet med en paneldebatt som reflekterte om veien videre med fokus på at  prosjektene blir stadig større, mer komplekse og usikre.
Hvilke muligheter ligger i dette, hva bør utvikles av kunnskap for å håndterer slike prosjekter?

en gruppe arbeidere som går gjennom en korridor

Del 2 bød på en imponerende omvisning i det som skal bli Norges nye nasjonalmuseum.

65.000 kvm, mer sikkert enn Norges Bank, mer spektakulært enn Operaen og til en pris av ca 6 MRD NOK,  ved prosjektdirektør Steinar Støre, Statsbygg.