Nylig ble det annonsert hvilke prosjekter som får midler fra Forskningsrådets program Grønn plattform, der elleve prosjekter er tildelt til sammen 1 milliard forskningskroner. Prosjektene representerer mange ulike bransjer, hvorav to kommer fra byggebransjen. Det ene prosjektet har tittelen “Avfallsfrie byggeplasser” og er tildelt 66,5 millioner kroner. Dette er en svært gledelig nyhet og vi tok derfor en prat med John R. Moen, som er ansvarlig for prosjektet.

Vi startet med å gratulere med tilslaget og spurte John hvorfor han trodde prosjektet nådde opp?

Grønn plattform er en viktig motor for omstilling i ulike bransjer og mange søkte midler. Vi hadde en søknad som var veldig tydelig på hva man skal oppnå. Et svært betimelig utsagn er – “Å bruke kostbare ressurser til å produsere søppel på norske byggeplasser er ikke bare dumt, det er direkte umoralsk.”

Hvem står bak initiativet og hvem deltar?

Initiativet ble tatt av meg allerede tilbake i 2017. Nå har prosjektet mange deltakere, både utførende, materialleverandører, prosjekterende/arkitekter, byggherrer samt digitaliseringsleverandører (se full deltakerliste på prosjektets nettside). Fra forskersiden skal Sintef se på hvordan man kan beregne miljøbelastning av byggeprosjekter mens NTNU skal se på prosjektprosesser, og hvordan disse vil “kortsluttes” av nye teknologier. Andre virksomheter er for øvrig velkomne til å ta kontakt om mulighetene for å være med.

Hva er hovedmålene med prosjektet?

Dette dreier seg om helhetlig digitalisering og industrialisering av produksjonen og der vi har lagt inn et veldig “skarpt» mål. Vi sikter oss in på å produsere helt uten avfall, både på byggeplass og hos produsentene som leverer til byggeplassen. Avfallsfritt er definert strengt, det er ingen smutthull for å omgå kravet om å være reelt avfallsfritt. Det ligger en signaleffekt i dette overfor andre/hele bransjen. For øvrig er det slik at bare besparelse i CO2 i nybygg tilsvarer reduksjonene man ønsker å oppnå i Nordsjøen, men som til sammenligning krever enorme kostnader. I tillegg medfører avfalls-frihet kostnadsreduksjoner, både i form av materialer og timeverk til håndtering, samt andre rasjonaliseringer.

Hvordan skal et så skarpt mål oppnås? 

Man må bryte med gamle mønstre. Det har vært gjennomført pilotprosjekter der et av disse var å produsere stendere helt uten avfall. Disse var skreddersydd til sitt formål og unikt merket, ferdig for montasje. En kunne med det «kaste ut saga” som en normalt nytter for tilpasning av materialene på byggeplass. Vi skal nå ta dette videre fra manuelt arbeid i pilotene til digital styring og mer automatisert produksjon.

John avslutter med si: 

Avfall sees ofte på som et problem, her kan det snus til en mulighet for klima, for miljø og for økt inntjening!

Av: PN's senterleder Bjørn Andersen