Prosjekt 2018 Finale: Prosjekter i G-dur og V-stil

Mange av dagens prosjekter er så komplekse, at alle deltagere må yte på sitt aller beste. For å skape det lille ekstra, må vi ta alles kompetanse i bruk og evne å integrere kompetanser. Vi må skape sammen. Det klarer vi ikke uten å ha fokus på kontinuerlig læring og utvikling. Vi i ledelsen må sette retning for det ved å være veldig tydelig på at nøkkelen ligger i å prøve og feile – hele tiden. Vi må spenne mulighetsrommet gjennom å skape prototyper og teste uferdige løsninger. Gjennom det kan vi stille ‘vedtatte’ sannheter til veggs. Jeg skal snakke om hvordan undring, friksjon og motsetninger er verktøy for å dra oss litt lenger – ikke støy som vi må unngå og hvordan vi jobber med læringskultur. Læringskultur er grunnlaget for at den enkelte ta ut det aller beste av seg selv.

Harald V. Nikolaisen  har lang fartstid innen bygg og anlegg. Han er administrerende direktør i Statsbygg siden 2013 og styreleder i Nye Veier. Har tidligere vært utbyggingsdirektør Jernbaneverket og har erfaring fra Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og Statoil.

 

Har du meldt deg på konferansen? Program og påmelding finner du her