jubileumslogo prosjekt norge
logo NTNU
logo marstrand

Det er en felles oppfatning om at den største suksessfaktoren i et prosjekt er menneskene og teamet. Vi trenger å lære mer om hvordan vi velger ut team etter egnethet og hvordan vi faktisk evner å bygge høyt presterende team. Forbedringspotensialet er stort både for enkeltprosjektene og utbyggerne, men enda større for bransjen og samfunnet samlet sett.

Med bakgrunn i dette har Prosjekt Norge sammen med NTNU og Marstrand AS etablert et program med tittelen «Utviklingsprogram for høyt presterende team».  Dette bygger videre på andre initiativ som allerede har satt temaet på agendaen og introdusert nye og gode praksiser, slik som Bygg 21s veileder om samhandling i byggeprosjekter og BVP/prestasjonsinnkjøp.

Sentrale utviklingstema i dugnaden er hvordan man

  • velger team
  • faktisk må gå frem for å bygge teamet for å ta ut potensialet som ligger i de folka som er valgt
  • bygger en integrert prosjektorganisasjon satt sammen av personer fra ulike organisasjoner i verdikjeden.

Marstrand AS er ansvarlig sekretariat for programmet og fasiliteter prosessene.

Påmelding og spørsmål: Lars Kristian Hunn; lars.kristian.hunn@marstrand.no

Tel: 90104774