foto av Anett Andreassen

Har vi tillit til at jobben blir gjort og hvordan skal vi kontrollere hva som gjøres?  Anett Andreassen, som er direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg, ledet denne Digitale Delingsarenaen den 12.05.20. med sine erfaringer refleksjoner over hvilke utfordringer vår nye arbeidshverdag med mer eller mindre permanent hjemmekontor byr på, for medarbeidere og ledelse. 

Ett stikkord er digital modenhet. Dette er mer en teknologi. Et annet er er tillit.  Den kommer ikke av selv og den må gå begge veier.  Forskning viser at tillits-basert ledelse øker produksjonen.

Det rapporteres om at hjemmekontor har fungert veldig bra for de fleste, og at produksjonen opprettholdes.  Kan vi bruke erfaringene fra den omstillingen vi har vært igjennom til å skape en bedre arbeids-hverdag for alle?  Hva krever det av digital modenhet og endrings-villighet?

Presentasjonen finner du her: Digitalisering og hjemmekontor PN 120520.