Tradisjonelt gjør man etter-evalueringer for å finne ut hvorfor prosjekter ikke gikk som planlagt. Avinor tok i forbindelse med evalueringen av T2 -utbyggingen ved Oslo Lufthavn utført av NTNU, SINTEF og WSP Norge, initiativet til en mer hyggelig innfallsvinkel, nemlig «hva kan vi lære av et prosjekt som i all hovedsak gikk meget bra?».

Om T2-prosjektet

T2-prosjektet er et av Norges største landbaserte prosjekter. Formålet var å utvide kapasiteten ved flyplassen, bedre servicetilbudet og reiseopplevelsen og å styrke lufthavnens posisjon som knutepunkt for resten av Norge. Prosjektet var krevende da det ble gjennomført i tilknytning til en flyplass som var i full operativ drift. Dette gjorde at kompleksiteten og usikkerheten i prosjektet økte voldsomt. Oslo Lufthavn beskriver seg selv som en «kompakt flyplass» med korte gangavstander, og T2-prosjektet har styrket denne profilen. Prosjektet har økt flyplassens kapasitet fra ca. 23 til 32,5 millioner passasjerer per år. Kostnadsrammen på ca.14 mrd. kr (eks.mva.) gjør at dette blir klassifisert som et megaprosjekt.

Beste praksis

Dette positivt ladede utgangspunktet endret perspektivet og ga et sterkt fokus på de gode løsningene, noe som resulterte i utallige eksempler på beste praksis. Avinor ønsket å la erfaringene fra prosessen komme så mange som mulig til gode, og prosjektet brukes nå aktivt som case ved NTNUs etter- og videreutdanningskurs i prosjektledelse, hvor mantraet «Det er enklere å gjenta en god prestasjon enn å forbedre en som er dårlig!» er utgangspunktet.

 

Les hele innlegget i viderebloggen.no