KunnskapsArena – Lean byggeprosess

Beskrivelse:

Lean er et tankesett og en samling prinsipper for hvordan man planlegger og styrer ulike typer produksjon. Fra å ha oppstått i produksjonsindustri, først i bilproduksjon, ble lean tilpasset bruk i prosjekter, spesielt byggeprosjekter. Fortsatt er ikke lean veldig utbredt i norske prosjekter, men flere og flere byggherrer og entreprenører har startet eksperimentering med metodene og interessen er økende. Dette er en CoP som kretser rundt ulike tema under en noe bred overskrift «lean byggeprosess». Det betyr at også lean prosjektering, kultur for kontinuerlig forbedring, osv. tas opp, selv om tittelen henspeiler på selve byggeprosessen. Den er egnet for både virksomheter som har tatt i bruk lean og de som vurderer dette og har som mål å være en arena der erfaringer med bruk av lean kan deles.

Siste samlinger:

06.06.2018 Fjerde samling – Lean Byggeprosess, UNN/Consto, Tromsø. Oppsummering besøk UNN A-fløya 06.06.2018
UNN A-fløy. Jens Solvang, Consto orienterte om prosjektet og bruk av lean. Hege Andersen ved UNN delte erfaringer fra byggherres ståsted.

10.11.2017 Tredje samling – Lean Byggeprosess, Horten vgs.
Bo Terje Kalsaas fra UiA la til rette for samlingen som tok for seg prosjektet for bygging av Horten videregående skole.

07.03.2017 Andre samling – Lean Prosjektering – Bodø Rådhus
Andre samling ble lagt til Bodø med besøk til prosjektet for å bygge nytt rådhus i Bodø, der prosjekteringsleder Kai Haakon Kristensen var vert.

22.09.16 Første samling – Lean Byggeprosess – Kunst- og designskolen i Bergen
Første samling ble lagt til Bergen med besøk på byggeplassen for ny KDiB, der prosjektsjef Hans Thomas Holm tok i mot deltakerne.

Partnere/andre virksomheter som har deltatt på samlinger:
Statsbygg  WSP  OPAK  Norconsult  Sykehusbygg  Statens Vegvesen  Kraftværk  UNN  Rambøll  Helse Førde   U2 Arkitekter   Boarch Arkitekter