foto av Nils Olsson

Nils Olsson er faglig leder for KA AI i prosjekter.

Nils jobber med prosjekter, jernbane, eiendom og annet spennende. Han har spesialisterfaring som risikostyrer i store bygg- og jernbaneprosjekter. Hans doktorgrad handler om fleksibilitet i prosjekter.

Han har i to runder vært forskningsleder for CONCEPT-programmet som følger opp statlige prosjekter. Nils holder bl.a. kurs i Project Flexibility og har holdt kurs i prosjektledelse for mange av de store byggherrene (prosjekteiere) som Equinor (Statoil), Vegvesenet, Statsbygg, Statkraft og andre kraftselskaper.

.

Innledning

«KunnskapsArena (KA) AI i prosjekter» skal gi erfaringsdeling og kunnskapspåfyll. Vi arrangerte en digital samling den 17. april 2020 som en start.  Dette ga mersmak og derfor har vi nå etablert en fast møtearena for dette temaet.

Neste møte:

Denne KunnskapsArenaen tar nå en liten pause.

 

Avholdte møter

25.11.2021, Med John Clauss og Massimiliano Ruocco fra SINTEF «Databygg»

23.09.21, med Signe Riemer-Sørendsen og Lars Horn om Datadrevet anleggsplass

28.04.2021, med Magnus Olai Aarvold og Wilhelm Hartvig «Bruk av maskinlæring… Eksempel fra Nordic 10-10″

03.02.2021, med stipendiat Sofie Bang som vil presentere «Bruk av AI for avfallsreduksjon i byggeprosjekter»

14.12.2020 – AI og digital transformasjon, automatisering og interoperabilitet

12.08.2020 – Oppfølging av  webinaret fra i vår med Javier Alonso Madrid med et konkret eksempel på generativ design; Redesign av Trondheim HolzBau Pier.

26.05.2020 Det første KA-møtet ble avholdt i zoom den 26. mai 2020. Her fikk vi bl.a. en demo av Javier Alonso Madrid på AI i design- og tidligfase av prosjekter. Det planlegges med ca 4 møter pr år, og 2 av disse blir da i høst.  Følg med for oppdateringer på tid og sted.

 

Hvilke temaer kan være interessante å ta opp i disse samlingene? Har du erfaringer du vil dele? Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med Nils.