foto av Bassam Hussein
Bassam Hussein Foto: Mari Vold

Bassam Hussein er førsteamanuensis og merritert underviser ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP) ved NTNU. Hans forskningsinteresser inkluderer anvendelse av spillsimuleringer, e-læring, prosjektsuksess og organisatorisk læring. Hussein underviser i prosjekt- og kravhåndtering og har vært involvert i design, utvikling og implementering av et bredt spekter av ’tilpassede utdanningsprogrammer innen prosjektledelse.


I 2009 ble Bassam tildelt Students Pedagogical Award, og i 2013 ble han tildelt prisen for beste foreleser fra Program for videreutdanning i prosjektledelse ved NTNU. I 2016 ble han valgt ut som en av 10 fantastiske forelesere i Norge av Morgenbladet (https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/08/her-er-de-fantastiske-formidlerne). Han har utgitt flere fagbøker.

KunnskapsArena Læring i prosjekter begynte som en Digital DelingsArena, åpen for alle interesserte.  Dette ble så populært at vi derfor har etablert en egen KunnskapsArena innen dette temaet som vil være en møteplass for alle partnere med interesse for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom, og i prosjekter. Det overordnet formålet med Prosjekt Norges KA-er  er erfaringsdeling og kunnskapspåfyll.

Læring i prosjekt-baserte organisasjoner er et overordnet konsept for utvikling og forbedring av metoder, tilnærminger eller strategier for å ivareta deling av viktige kunnskaper og erfaringer mellom prosjekter eller mellom prosjekter og moderorganisasjoner.  Konseptet omfatter også utvikling eller forbedring av metoder og tilnærminger som er nødvendige for å fremme rollen av læring og kontinuerlige forbedringer innad i prosjekter.

Flere nyere studier viser til at mange prosjektbaserte organisasjoner sliter med læring i prosjekter og fremdeles ikke klarer å lære av sine tidligere prosjekterfaringer. Mye av det som læres i et prosjekt går ikke lenger enn selve prosjektet, eller overføres i beste fall enten gjennom enkeltpersoner eller gjennom personlige nettverk. Bare av og til fører læring fra prosjekter til forbedringer i andre prosjekter eller på organisasjonsnivå. Manglende gode rutiner og holdninger til læring i prosjekter eller mellom prosjekter kan medføre til gjentakelse av tidligere feil. Derimot kan gode rutiner for læring bidra til god justering og forbedringer av eksisterende måter å gjøre ting på, samtidig som man kan unngå risikabel eksperimentering.

Kunnskapsarena innen læring i prosjektbaserte organisasjoner er et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for å oppnå følgende målsetninger:

1) Belyse ulike utfordringer knyttet til læring i prosjektbaserte organisasjoner

2) Dele erfaringer med vellykkede metoder eller tilnærminger til læring i prosjekter

3) Belyse strukturelle og kulturelle forutsetninger i organisasjoner som er nødvendige for å styrke rollen av læring i prosjekter

4) Utvikle i felleskap konseptuelle og praktiske løsninger som styrker rollen av kunnskaps- og erfaringsdelen mellom prosjekter.

 

Vi er alltid åpne for tilbakemelding på avholdte møter og forslag til tema for samlinger fremover.  Ta kontakt med Bassam Hussein eller Wenche Langholm om du har innspill.