Jon Lereim er faglig leder for KA Porteføljestyring.

Jon er professor II ved BI og har lang erfaring fra industrien.  Han har blant annet vært ansatt i ulike lederjobber på senior- og Executive-nivå hos flere store offshore-aktører.  I tillegg har han lang erfaring som uavhengig rådgiver og prosjektleder for bl.a. et vidt spekter av utbyggere og entreprenører onshore og offshore.

 

Endring av praksis i prosjekter er ikke noe du kan gjøre alene! KunnskapsArena innen Porteføljestyring og Eierstryring er derfor et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for å bidra til deling av erfaringer for utvikling av forbedret praksis.

Vi fortsetter i 2023 med frokostseminarer innen Kunnskapsarena «Eierstyring og porteføljestyring» i Prosjekt Norge regi. Dette året vil vi ha søkelys på offentlig sektor, både fra rådgivere, akademia og byggherrer. Som vanlig blir det frokostseminar på Teams fra kl 08:30 til 09:45.

Kunnskapsarena Eierstyring og Porteføljestyring 2023

KA Eierstyring og Porteføljestyring 29. august 2023

KA Eierstyring/Porteføljestyring – Eierstyring av investeringsprosjekter – organisering og kompetanse

KA Eierstrying/Porteføljestyring – Offentlige prosjekter og KS2… avholdt 9.2.23

 

Videre for høsten-23

Statnett/Statkraft: Praksis og erfaringer med eierstyring

Tentativ dato:

Uke 43,  24/25. oktober

—-

———————

ed å tvinge de statlige gigaprosjektene gjennom en prosjekt- og styringsmodell som ikke er tilpasset prosjektenes kompleksitet, størrelse og egenart, bidrar staten selv til å øke risikoen for kostnadsoverskridelser og redusert nytte for brukerne.

 

KA PFS i 2022.  Eierstyring

 1. Eierstyring og styringsgruppens rolle
 2. Eierstyring i omorganiseringsprosjekter
 3. Eierstyring i FOU-prosjekter
 4. Betydning av digitalisering på eierstyring
 5. Eierstyring og digitalisering i program og portefølje- forskjeller og fellestrekk

Avholdte møter:

2022

KunnskapsArena Eierstyring – Implikasjoner av AI i forhold til prosjekteierstyring og porteføljestyring

KunnskapsArena Eierstyring og styringsgruppens betydning mot porteføljer

22. september:

Grenseløs prosjekt-/portefølje-/eierstyring i LUG

KA Eierstyring og porteføljestyring med Veidekke 10. juni -22

3. mai 22 KA Eierstyring – ERP-prosjekter; en viktig driver og premissgiver for forretningsutvikling

 

2021

2020

 • 6. møte om virksomhetsstyring
 • 4. møte om Innovasjonskultur
 • 3. møte om Eierstyring avholdt digitalt i Teams 10.06.2020 – se presentasjoner HER.
 • 2. møte om Produktstyring avholdt digitalt i Zoom 28.04.2020
 • 1. møte i 2020 gikk av stabelen tirsdag den 11. februar hos BI Nydalen, Oslo.

Bakgrunn

I november 2019 ble det innledende fagmøtet i regi av Prosjekt Norge vedrørende etablering av en gruppe knyttet til porteføljestyring av prosjekter avholdt hos Sopra Steria. I dette møtet var det korte innledningsforedrag med en etterfølgende idédugnad om hvilke temaer som man gjerne ville belyse innen rammen av porteføljestyring og virksomhetsstyring. Disse temaene ble så oppsummert i en egen tabell der Prosjekt Norge ønsket tilbakespill fra deltagerne. Responsen skulle gå på aktualitet og relativ rangering mellom disse. Se original tabell i vedlegg.

nye forslag til temaer er alltid velkommen og kan drøftes i KunnskapsArena for porteføljestyring.

Ut fra innkomne tilbakemeldinger ble det utarbeidet en rangert liste over 6 temaer som er oppsummert nedenfor. Denne listen er rådgivende:

Topp 5-liste:

 • Prosjektportefølje og løpende linjeoppgaver –
  • Utfordringer med hensyn på ressurser og risiko
 • Prosjekt- og produkt/(system)-tankegang (28. april 2020)
  • Livsløpsperspektiv
  • Hybrid porteføljestyring
  • Prosjekter og verdistrømmer
 • Eierstyring av prosjektportefølje (10. juni 2020)
  • Prosjekteiers rolle og ansvar for realisering og implementering
  • Prosjektleveransen i et livsløpsperspektiv
 • Innovasjonskultur i porteføljestyring – 17. september 2020
  • Funksjonelle spesifikasjoner i forhold til innovasjonskultur
 • Virksomhetsstyring – – tidligvinter 2020
  • Betydning av porteføljestyring
  • Porteføljestruktur