foto av Eirik Albrechtsen

Eirik Albrechtsen er faglig leder for KA Sikkerhetsledelse i prosjekter (SiP)


Han har gjennom flere år deltatt og ledet forskningsprosjekter om sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter samt veiledet flere PhD-studenter som har forsket på sikkerhetsledelse og ulykkesforståelse i bygg- og anleggsnæringen. Han underviser i to masterkurs om sikkerhetsstyring ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse IØT: Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring  og Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsprosjekter.

KA SiP er en møteplass for alle SHA/HMS-interesserte i bygg- og anleggsnæringen, der formålet er erfaringsdeling og kunnskapspåfyll.

Formålet med sikkerhetsledelse i prosjekter er fravær av uakseptabel ulykkesrisiko gjennom hele prosjektets livsløp. Det finnes ingen endelig løsning på formelle og uformelle aktiviteter for å ha kontroll på farekilder i et prosjekt. Det er derfor et behov for erfaringsutveksling mellom ulike deler av næringen samt med akademia. Partnerne i Prosjekt Norge har til sammen mye erfaring med sikkerhetsstyring i alle prosjektfaser og har forsøkt ulike tilnærminger og metoder, med positive og negative erfaringer. Denne KunnskapsArenaen skal være en møteplass for å dele slike erfaringer, diskutere hvordan konkrete utfordringer kan håndteres, samordne virkemidler, osv. På den måten skal KunnskapsArena SiP være et bidrag til kunnskap for en mindre ulykkesutsatt næring.

Prosjekter som har god sikkerhetsprestasjon er ofte også gode på andre områder enn ledelse av sikkerhet. I denne KunnskapsArenaen prøver vi å se sikkerhetsledelse som en integrert del av den øvrige prosjektledelse, inkludert hvordan øvrig prosjektledelse påvirker håndtering av ulykkesrisiko.

Vi er alltid åpne for tilbakemelding på avholdte møter og forslag til tema for samlinger fremover.  Ta kontakt med Eirik Albrechtsen eller Wenche Langholm om du har innspill.

Avholdte møter:

12.12.2023 – Sikkerhetsindikatorer i BA; H-verdi og alternative tilnærminger. Markus Angvik og Mareno Sæther

03.11.2023 – Bruk av AI for bedre sikkerhetsstyring

25.01.2023 – Fersk SHA veileder fra RIF. Liv Strøm

13.12.2022 – Hva kjennetegner innhold i en god SHA-plan og hva kjennetegner god bruk av SHA-planer? W. Solberg, H. Nyeng, A. Berglund

15.11.22.022 Møte 10: Hvilke sikkerhetstiltak virker? Johnny Dyreborg

18.05.2022  Møte 9: Håndtering av usikkerhet i styring av ulykkesrisiko i BA-næringen, Eirik Albrechtsen

07.12.2021  Møte 8:  Med Bodil Moldsute, Arbeidstilsynet..

19.05.2021  Møte7:   Tidligfaseindikator.

08.05.2021  Møte 6:  Digitalisering og forutseende sikkerhetsindikatorer. Med Nathaniel John Edwin, Safetec Nordic

08.04.2021  Møte 5:  Barrierer – kontroll og måling – Barriereindikatoren.  Urban Kjellén og Henning Iversen

10.02.2021  Møte 4:  Hvordan forbedre styring av ulykkesrisiko i prosjekter.

02.12.2020  Møte 3: Tema: Bakenforliggende årsaker til alvorlige ulykker. Praktiske implikasjoner. Dagens gjest: Stig Winge fra Arbeidstilsynet.

06.10.2020 Møte 2:  Tema: Rapportering.  Presentasjon og diskusjon ved Eirik Albrechtsen og Hanne Linge (Veidekke); Hemere og fremmere for rapportering av uønskede hendelser og forhold.

19.08.2020 Første møte avholdt.  Tema: Læring etter ulykkesgranskning.  Presentasjoner ved Eirik Albrechtsen og Arve Sandve, PWC, (på vegne av stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, SfSBA.) Etterpå fulgte en workshop med gruppe- og plenumsdiskusjoner med 25 engasjerte deltakere.  Vi håper på like stort engasjement ved neste møte og vi tenker derfor  å sette av litt mer tid.