Fremtidens prosjektledere

Fremtidens prosjektledere: Stort potensiale i studenter

Fremtidens prosjektledere er Prosjekt Norges månedlige spalte om det akademiske miljøet innen prosjektledelse ved NTNU, skrevet av studentene selv.

Hva kan en master-student tilby din bedrift? Gjennom prosjekt- og masteroppgave har masterstudenter 1350 timer til en problemstilling både student og bedrift er interessert i (900 timer i masteroppgaven og 450 timer i prosjektoppgaven). Dette er et partnerskap hvor bedriften får arbeidet med problemstillinger det kanskje mangler ressurser og kompetanse til og bidrar til studentens utdanning gjennom tilrettelegging for læring. For eksempel kan studentene komme fra masterprogrammet Project Management, som er et dedikert 2-årig studie for prosjektledelse som fagfelt.

 

Gjennom veiledningen fra professorer ved NTNU gis en vurdering av din problemstilling, som er helt unik. Til sammenligning ville en tilsvarende vurdering av en konsulent kostet 1,7 millioner (timepris 1300 kr). Typisk forventes det av bedriften å stille opp med ca. 10-30 timer til tilrettelegging for studenten.

Vær med å forme prosjektledelse som fagfelt ved å forme fremtidens prosjektledere. Dette er gratis profilering mot NTNUs aktuelle studiemiljøer og en mulighet til å «prøve ut» potensielle arbeidstakere. Det er også en mulighet til å skreddersy kompetansen til denne arbeidstakeren.

Nytt engasjement skal i fremtiden sikre større deltakelse fra studentene ved NTNU i Prosjekt Norges arbeid. Et samarbeid mellom Prosjekt Norge og ProMan, linjeforeningen for masterprogrammet Project Management, er opprettet for å gi engasjerte studenter større muligheter til å delta i våre aktiviteter.

Initiativtakere Håvard Blø og Tor Sporsem ved masterstudiet Project Management under Partnerforum 17. januar.