Prosjekt Norge ser at digitalisering innen de fleste områder har vært et nødvendig satsingsområde i lengre tid. Samtidig har dette for mange gått noe tregere enn det som hadde vært ønskelig.

 

Korona-epidemien som kom kastet inn over oss har også tvunget frem en vesentlig akselerasjon i implementering og bruk av ulike IT-verktøy. For at flest mulig skal kunne gjøre kloke og riktige valg for sin organisasjon, er det viktig å ha foretatt en analyse av organisasjonen om hvor denne står i forhold til implementering av digitale verktøy og funksjoner.  Vi inviterer derfor våre partnere til å delta på en måling av sin organisasjons digitale modenhet.   

 

Denne modenhetsmålingen har to hovedformål:

  1. Hjelpe den enkelte organisasjon til å vurdere sin egen modenhet ut fra behovet for å innføre ny digital teknologi.
  2. Gi Prosjekt Norge indikatorer som viser hvor det er behov for å sette inn kunnskapsutviklende tiltak, som skal hjelpe den enkelte organisasjonen til å etablere mest mulig funksjonelle og kostnadsbesparende digitale løsninger.

 

Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt spørreundersøkelsen.