Til tross for at det er stor enighet om at en god tidligfase er svært viktig og at det finnes mye kunnskap om både BIM og om tidligfase, virker det som om kombinasjonen av disse fortsatt er noe umoden.

Zoom møte i KunnskapsArena Digital Samhandling, tirsdag 13. oktober 2020 (12:00 -14:00).

De 40 personene som deltok hadde en variert bakgrunn, der den nettbaserte spørringen viste at de fleste hadde bakgrunn fra byggeherresiden, og med praksis over 2 år. Variasjonen medførte at vi fikk diskusjoner som berørte mange ulike sider ved bruk av BIM i tidligfase.

Eilif Hjelseth fra NTNU startet med en presentasjon om «Krav til BIM-leveranser i tidligfase» der han stilte spørsmål om hva man egentlig mener med tidligfase og hva man i praksis legger i BIM-leveranser. Stor takk til Forsvarsbygg, ved Sissel Smørdal og Arkitektbedriftene, ved Christian Hofmeier, som stilte med innlegg fra henholdsvis byggherre- og arkitektperspektivet. (Innleggene finner du du under de enkelte illustrasjonene.)

Til tross for at det er stor enighet om at en god tidligfase er svært viktig og at det finnes mye kunnskap om BIM og om tidligfase, virker det som om kombinasjonen av disse er noe umoden. Det er utviklet en rekke standarder og veiledninger, manualer og andre typer spesifikasjons-løsninger innen temaet. Det er bra at man har mye å velge mellom, men på den andre side kan det være krevende for de som skal levere BIM i ulike prosjekter at de møter svært ulike krav og fremgangsmåter. Her kan ISO 19650 standard for informasjonsdelen være et viktig rammeverk som kan koble samme de ulike systemene. Denne standarden krever imidlertid svært god innsikt i BIM for å kunne virke i praksis.

Et felles trekk for de fleste er at de har en tendens til å gå «all in» på små detaljer knyttet til konkrete BIM-objekter. Mer informasjon blir dermed oppfattet samme bedre informasjon.

Mer om KunnskapsArena Digital Samhandling finner du her..