Prosjekt Norge, RIF, EBA og Arkitektbedriftene i Norge arrangerte seminar om hvordan man unngår konflikter og tvister

– Vi som arrangører har vært opptatt av å komme til livs konflikter og krangling om skyld, enten det er på grunn av dårlige kontrakter eller dårlig adferd. Og nå har vi fått svar fra de som har vært i krigen, de som står i prosjektene og som blir fanget av situasjonen, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene.

Han påpeker at det blant annet blir pekt på manglende innsikt i hverandres situasjon og forutsetninger, og manglende forståelse for hvordan holdninger og respekt påvirker samarbeid.

– Det synes åpenbart at lav tillit skaper økt risiko og at dette påvirker adferden. Nye samarbeidsformer spesielt i tidligfase, og nye kontraktsformer, kan være konkrete tiltak som er i ferd med å skape et nytt samarbeidsklima, sier Skavang i en pressemelding. Han mener det her ligger det betydelig potensiale så fremt mange får kompetanse på de nye prosessene.

– Det er et uttalt ønske om å videreføre seminarets engasjement og arbeid, enten med et nytt seminar eller med andre tiltak. Dette er til stor inspirasjon for oss som arrangører, og vi vil vurdere hvordan dette kan videreføres, legger Skavang til.

Les hele saken på bygg.no

Det er i etterkant etablert en egen Teams-gruppe for deltakerne. Ta kontakt om du ønsker tilgang.