Hvorfor er god prosjektledelse viktig?

Det er mange årsaker til at god prosjektledelse er viktig, men fra et samfunns- og bedriftsøkonomisk perspektiv er bildet enkelt. I løpet av noen år skal det investeres rundt 1.000 milliarder kroner i veier, jernbane, flyplasser og havneanlegg. Samtidig pågår det et enormt arbeid med å bygge ut og ruste opp landets sykehus, skoler, omsorgsboliger og øvrige offentlige bygg. I tillegg er aktiviteten innen næringsbygg på et meget høyt nivå.

Vi har sett noen grufulle eksempler på voldsomme ekstrakostnader som ruller på når et prosjekt enten er for utilstrekkelig planlagt eller kommer ut av kontroll i gjennomføringen.

Ved å investere i faglig utvikling innen fagområdet prosjekteierskap og prosjektledelse, må dette derfor ses på som svært viktig investering til inntekts ervervelse for både næringslivet og samfunnet. Å prioritere bort denne kompetanseutviklingen er det samme som å prioritere bort netto utbytte og opprettholde unødvendig høyt kostnadsnivå.

Det kan derfor ha stor nytteverdi å være partner i Prosjekt Norges, slik at dere kan ta del i det prosjektfaglige utviklingsarbeidet som skal gjøre dere bedre rustet til å møte fremtidens krav.

Stein Mjøen

CEO Prosjekt Norge.