SINTEF og Rambøll inviterer til innovasjons- og fremtidsseminar hvor vi vil drøfte hva Hyperloop-konseptet kan bety for norsk samferdsel og næringsliv.

Virgin Hyperloop One er en banebrytende transportform som ved hjelp av lavt lufttrykk oppnår en hastighet på over 1 000 km/time. Både i Dubai og i Finland er mulighetsstudier for slike transportløsninger godt i gang.

Rambøll og SINTEF er i dag involvert i arbeid med Virgin Hyperloop One i Finland. Sammen med representanter fra Virgin Hyperloop One, vil eksperter fra disse prosjektene være til stede for å dele sin innsikt.

Les mer her.