Ingrid Dahl Hovland valgt til ny styreleder i Prosjekt Norge.

På partnerforum i Prosjekt Norge 17.01. ble Ingrid Dahl Hovland, Adm.dir. i Nye Veier, valgt til ny styreleder i Prosjekt Norge. I tillegg ble helt nytt styre valg, hvor avtroppet styreleder Harald Lundqvist ble ordinært styremedlem.

Ingrid Dahl Hovland Nye veier
Astri Svenkerud Statnett
Harald Lundqvist Avinor
Alf Kristian Haugland Gassco
Synnøve Sandberg Statsbygg
Trond Bølviken Veidekke
Ola Petter Thunes Rambøll
Jan Henry Hansen OPAK
Hanne Rønneberg SINTEF
Per Christian Randberg (vara) WSP