Benytt muligheten til å få gratis utviklingsbistand innen prosjektfaget fra en dyktig student!

Et nytt kull med dyktige studenter starter på siste året av studiene ved de ulike akademiske partnerne i Prosjekt Norge sine i august 2023. Disse skal gjennomføre en masteroppgave, evt. i kombinasjon med en prosjektoppgave i forkant, og som vanlig er det svært ønskelig å knytte studentenes arbeid til problemstillinger i næringslivet og/eller pågående FoU-arbeid.

Vi vil med dette invitere alle partnerne i Prosjekt Norge til å foreslå tema/-oppgaver for tilknytning av student!

Studentene arbeider med et rikt utvalg av fagområder, men det bør være en kopling til prosjektledelse/prosjektarbeid på ett eller annet vis. Avhengig av tema kan studentene komme fra alle disse utdanningsinstitusjonene: NTNU, BI, UiT, Nord, UiB, OsloMet, UiA, NMBU og UiB (angi gjerne om det er ønskelig at studentene skal komme fra en spesifikk institusjon).

Studentene representerer stor arbeidskapasitet og all erfaring tilsier at de produserer resultater som både er nyttige for dere som virksomheter og bidrar med ny kunnskap innen prosjektledelse generelt.

Send en grov tittel og 2-3 linjer om oppgavens innhold, helst innen 31. mars (vi kan nok få med forslag som sendes oss senere også, det er litt ulike frister for de ulike institusjonene). De ulike instituttene vil presentere oppgaveforslagene for studentene utover i april før de foretar sine valg i mai eller juni.

Forslag kan sendes til senterledelsen@prosjektnorge.no

Vi håper på mange forslag, slik at kommende års studenter kan produsere like gode oppgaver som foregående år – eksempler på oppgaver levert våren 2022 (ved NTNU) var:

 

Den som ikke benytter denne muligheten går glipp av en mulighet til forbedringer!

For Prosjekt Norge,

Bjørn Andersen

Senterleder