14. desember arrangerte KA AI i prosjekter sitt 4. møte om kunstig intelligens

David Fürstenberg, Bim-ekspert i COWI og PhD kandidat på NTNU, holdt hovedinnlegget om digital transformasjon, automatisering og interoperabilitet til et lydhørt publikum. Han snakket om kostnadskalkyle som bruksområde og presenterte forskningsresultater fra et aktuelt veiprosjekt. Det var en flott kobling mellom teori og praksis.

David kombinerer prosjektarbeid i COWI med forskning på NTNU gjennom en nærings-PhD med tittelen «Information management and digital transformation in AEC projects«. Her undersøker han modellbasert kostnadskalkyle i norske infrastrukturprosjekter.

Det var 38 påmeldte til dagens møte. Neste møte blir den 3 februar, med stipendiat Sofie Bang som vil presentere «Bruk av AI for avfallsreduksjon i byggeprosjekter». Meld deg på.