Referat KA Digital samhandling: Workshop «Digital Tvilling for økt bruk og gjenbruk av data for bærekraftsvurderinger» 10. mars @ 10:05 – 11:25

Temaet for denne workshopen var økt forståelse og implementering av digital tvilling. Her presetnerte Pedro Meda og Diego Calvetti fra University of Porto et rammverkt for INKREMENTEL implementering av digital tvilling. Et eksempel på trinnvis/inkrementel implementeringsbruk var registrering av produktdata. Her trakk de frem bruk av Digital Building Logbook fra EU som en løsning som del av en digital tvilling. Digital Building Logbook (og tilsvarende løsninger som produktdata-dokumentasjon og materiell-pass) bidrar til at man tilfredsstiller kravene om produktdokumentasjon fra alle bygningsdeler som planlegges for ombruk. For å få til dette i praksis trenger man en digital løsning – og en prosjektledelser som følger opp at dette kommer på plass under prosjekterings- og byggefasen – for videre bruk i eiendomsforvaltningen.

Presentasjonene ble fulgt opp med aktive diskusjoner.

Neste workshop 20. mai 10:05

en abstrakt tegning av en stoppeklokke og binære tall
portrettbilde Diego Calvetti

Diego Calvetti.  Researcher. Operating in Research and Technological Development in the area of Engineering, with emphasis on the following topics: Project Management, Construction 4.0, Digital Twins, Digitalisation, Data-driven Start-ups Projects, Workforce Build-Up-Skills and, Circular Economy

Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

  • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
    Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
    Den menneskelige faktoren i digitalisering