Dagens tema om BIM-/digital kompetanse har ikke samme nyhetsverdi som noe nytt – men heller som noe langsiktig og viktig for å løse de grunnleggende utfordringen innen digitalt samspill. Dette ble kombinert med presentasjon av Prosjekt Norges (PN) undersøkelse om «Digital modenhet»

modell av din BIM praksis

Samling #5 / Webinar #3   Tema: BIM-/digital kompetanse og Digital modenhet – 16.06.20

Drøyt 10 personer deltok på dette siste av de tre korte nettmøtene vi har hatt for å holde faglig aktiviteten opp under kolonisituasjonen.Vi hadde forventet større deltakelse, men vi har forståelse for det ikke alltid passer inn i en spekket kalender. De to foregående seminarene handlet om krav til BIM-leveranser; om ISO 19650 Informasjonsledelse og Modellmodenhetsindeks; MMI Bygg og samferdsel. For sistnevnte var vi først ute (3 dager etter lansering) med egen presentasjon! Disse to faglige presentasjonene var tatt inn for å gi et faglig grunnlag for å jobbe videre med workshops med erfaringsdeling i løpet av høsten.

Nettmøtet ble innledet men at alle deltakere hold en kort presentasjon. Denne viste at vi var en gruppe med god og variert kompetanse – noe som lovet godt for avsluttende diskusjoner. Eilif Hjelseth holdt en presentasjon av ulike typer BIM/digitaliseringskompetanse, samt en oversikt over hvor/hvordan man kan tilegne seg ulik type kompetanse  (se presentasjon for mer info). Stein Mjøen skulle deretter holde en presentasjon av resultatene fra en Prosjekt Norge-undersøkelse/masteroppgave om digital modenhet. På grunn av uforutsette tekniske problemer ble denne holdt av Eilif Hjelseth (se presentasjon, lang, eller  kort versjon for mer info).

Det ble deretter en åpen diskusjon hvor vi var innom flere tema som;  Hvilken kompetanse trenger prosjektlederen? Hva ligger i BIM-/digital kompetanse? Hva kreves av kombinasjoner av ulike typer av kompetanse? Hvilken betydning kan kunstig intelligens/maskin læring få? Overfokus på teknologi forhold til prosesser og personlig kompetanse. Vi var også innom hvilken rolle vi i KA Digitalt samspill kan utgjøre. Diskusjonene viste at det er engasjement om temaet. Vi vil derfor inkludere kompetanse som et av elementene vi vil være innom i kommende workshops.

Det kom også synspunkter på nye tema. I etterkant av nettmøtet her disse blitt konkretisert til to forslag:

Nettbasert: Faglig samling / erfaringsdeling:  2 timer – stor vekt på dialog
Tema 1: Hvordan setter vi krav til BIM-leveranser? 
– Praktiske erfaringer fra en byggherre som setter kravene.
– Praktiske erfaringer fra arkitekt/rådgivende ing./entreprenør som skal leverer kravene.

Fysisk hos PN partner/NTNU Oslo: Faglig samling/erfaringsdeling:  ½ dag
Tema 2: Hvordan kan man kombinere ulike systemer for å sette krav til BIM-leveranser? 
– Hvilke «systemer» (se foil 14) – hva er felles/forskjellig i med de ulike systemene?
– Erfaringer fra Statsbygg/Bane NOR, Nye Veier, Statens Vegvesen, MMI-gruppen, Standard Norge om hvordan de utvikler systemer for å stille krav.
– Hvordan kan vi som skal levere etter de (ulike) kravene utvikle systemer/løsninger slik dette kan gjøres mest mulig effektivt (enhetlig) i ulike prosjekt. Dette kan være et mulig FoU-prosjekt for KA Digital samhandling sammen med PN-partnerne

En plan for kommende aktiviteter for erfaringsdeling er under bearbeidelse.