KA – Digital samhandling har som mål å ligge tett på det som skjer i næringen – Vi var først ute med et faglig seminar om den nye modellmodenhetsindeksen for MMI samferdselsprosjekter som RIF, MEF og EBA lanserte på mandag!

slide om modell modenhets indeks

Møte #4, 28.05.20

Det var over 30 deltakere med en liten overvekt fra samferdsel som deltok på webinaret som bestod av en presentasjon fra professor Eilif Hjelseth og en aktiv diskusjon. Høy aktivitet i diskusjonene viste at dette var et faglig relevant tema. Det var behov få å komme mer innpå hvordan MMI kan kombineres med andre metoder og systemer som f.eks. Statsbyggs BIM manual SIMBA, ISO 19650 Informasjonsledelse og Statens Vegvesen V770 og andre systemer som benyttes for å sette krav til BIM og digitale leveranser.

Mer om MMI:

Det var ønske om å dele praktiske erfaringer med bruk av MMI for både bygg og den nye for samferdsel. Vi oppfordrer derfor deg som har erfaring med dette om til å kontakt med Eilif, så setter vi opp dette som tema for en samling (fysisk eller nettbasert) i løpet av høsten.

Neste webinar er 16. juni med tema BIM-kompetanse, introduksjon fra Eilif Hjelseth, og Digital modenhet, der Stein Mjøen presenterer resultater fra en Prosjekt Norge undersøkelse.