Tema:  Standardisering av krav til BIM-leveranser – Hvordan få til forenklet og felles praksis i små prosjekter?

Tema:  Standardisering av krav til BIM-leveranser – Hvordan få til forenklet og felles praksis i små prosjekter?

Det er en veldig ulike praksis i hvordan man setter krav til BIM-leveranser i bygg- og anleggsprosjekter. Kan vi i KA-Digital komme frem til en felles praksis?  Spesielt på små prosjekter – og særlig for «en-gangs-byggere»  burde det vær mulig å få en enklere kobling mellom krav i og om prosjektet og krav til BIM leveranser.  Her ønsker vi å sett i gang et utviklingsprosjekt for å få dette på plass. VI håper derfor at fest mulig prosjektledere og BIM-koordinatorer har anledning til delta på workshopen hos Asplan-Viak i Sandvika torsdag 27. feb. Dette blir en god fortsettelse på de vi tok opp på forrige workshop. Med den kompetansen som medlemmene i Prosjekt Norge har – så forventer vi konkret å få frem praktiske løsninger i denne og kommende workshoper.

 

Overordnet agenda (med forbehold for endringer/justering av tid):

12:15 – 12:30    Velkommen – og kort presentasjonsrunde

12:30 – 13:00    Innledende presentasjon av Asplan Viak ved Øystein Lystad.  Faglig presentasjon av KIM-prosjektet i BaneNOR

13:00 – 13:45    Hvordan setter vi / kan vi sette krav til BIM leveranser ved Eilif Hjelseth i NTNU
Standarder: ISO, CEN, NS – hva finnes – hva brukes og hva kommer
BIM gjennomføringsplaner / ISO19650 Informasjonsledelse
Bransjeløsninger:  MMI – ModelMaturity Indeks fra EBA og RIF, og litt fra UK
BIM og kontrakter  – hva er under utvikling?

13:45 – 14:00    Pause/nettverking

14:00 – 14:15    Hvordan kan vi kontrollere BIM / informasjonsleveranser ved Harald Onarheim i DigiBIM. Bruk av SIMBA – Statsbygg nye BIM-manual for digital kontroll

14:15 – 14:45    Erfaringsdeling / Diskusjon om hvordan sette krav / tilby BIM-leveranser i små prosjekter

14:45 – 15:15    Veien videre for BIM-leveranser?! Hva kan/bør/må vi i KA Digitalt samspill gjøre?
Interesse for å opprette en arbeidsgruppe som kan jobbe videre? Hvordan skal dette arbeidet legges opp praktisk?

15:15 – 15:30    Avslutning -> Neste møte

 

Møteevaluering: Pluss/Delta

Tema og vertskap for neste møte

 

https://prosjektnorge.no/ka-digital-samhandling-tidligere-cop/

Torsdag 27. februar 2020
kl. 11:30  Lunsj
kl. 12:00  Workshop  12:00 -15:30 
Asplan-Viak, Kjørboveien 20, 1337 Sandvika.

Kart: https://tinyurl.com/ubo24c3