Første møte i KunnskapsArena/Workshop Høyt Presterende Team (HPT) ble holdt i Teams den 19. november -20.

Prosjekt Norge sammen med NTNU og Marstrand har tatt initiativ til denne bransje-dugnaden for å

  • Beskrive god praksis
  • Videreutvikle ferdigheter for å hente ut potensialet som ligger i menneskene og teamet – Den viktigste suksessfaktoren for prosjekter.
  • Utarbeide Veileder og FoU rapport – med støtte fra BAE-programmet.

Det ble gjennomført 2 gruppeoppgaver:

  1. Hvorfor er HPT viktig?
  2. Hva skal til for t ledelsen blir motivert for å investere tilstrekkelig for å ta ut verdipotensialet i HPT?

Det var høy deltakelse på workshopen og diskusjonene gikk livlig.  Resultatet av gruppearbeidene skal være et bidrag inn i arbeidet med å ferdigstille veilederen for HPT. Denne vil blir presentert på neste møte som planlegges i januar 2021. Følg med her på prosjektnorge.no.