Populær ARENA i ny (språk-)drakt; CoP er omdøpt til KA. 

«Navnet skjemmer ingen» eller….?

CoP (Community of Practice) er en av Prosjekt Norges mest populære arenaer for diskusjon og erfaringsdeling innen prosjektfaglige temaer. Men, vi har fått flere tilbakemeldinger om at selve begrepet «CoP» ikke er spesielt forklarende.  Det har vi tatt konsekvensen av, så vi slutter med «copinga» og endrer navnet til

KunnskapsArena (KA)

KA til hverdags. Vi håper at den nye benevnelsen faller i smak og ser fram til fortsatt mange gode diskusjoner og erfaringsdeling på disse arenaene fremover.

 

Pr i dag har vi følgende som vil endre navn fra CoP til KA:

CoP Prosjektplanlegging – kontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg


CoP Offentlige prosjekter – kontaktperson/faglig ansvarlig: Bjørn Andersen


CoP Lean Byggeprosess kontaktperson/faglig ansvarlig: Bjørn Andersen


CoP Digital samhandling – kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth


CoP VDC –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth 


Kunnskapsarenaen FERDIG – i samarbeid med SINTEF –  kontaktperson/faglig ansvarlig Prosjekt Norge: Jan Alexander Langlo 

 

(Opprydningen på hjemmesiden er i gang.)