Dette var møte nr 10 i serien og tema denne gang var «Hvordan sette krav til BIM-leveranser?»

Diskusjonen viste at dette var  et relevant tema og det ble uttrykt ønske om at vi kunne ta en aktiv rolle og bidra til utvikling at mer standardisert opplegg for BIM-leveranser i små prosjekter. Videre viste diskusjonen at det er stor variasjon i hvordan man gjennomfører BIM-leveranser på relativt like prosjekter. Det er behov for bedre kjennskap til standarder og hvordan disse kan brukes i praksis. Den store variasjonene i dagens praksis tilsier at det bør jobbes med både kompetanse og utvikling av mer omforente prosesser.

Standardisering blir tema på neste KA-møte/workshop i februar 2020. Hva kan vi som KunnskapsArena bidra med for å utvikle nye, og samordne eksisterende løsninger for BIM-leveranser som støtter byggeri på best mulig måte med optimal ressursbruk.

Stor takk til Merete Bjørnstad og WSP som var vertskap for dette møtet.

Presentasjoner_samlet_2019-12-05

CoP-Digital_samhandling_Oppsummering_møte_nr10–5des 2019