Takk til Aksel Nesse fra Aker BP for et meget interessant innlegg om læring i – og av prosjekter.  Nøkkelord: Kultur og forankring

Og takk til Bassam som leder KA LIP og alle som møtte opp og deltok i diskusjonen.

Dagens tema handlet om læring og erfaringsutveksling i prosjekter hos Aker BP.  Eksempler fra bl.a. Ærfugl og Gråsel.

Gjest: Askel Nesse, HSEQ & RISK Lead Projects.

  • Hvordan organisasjon og ledelse setter søkelys på læring og erfaringsutveksling i Aker BP
  • Hvordan ta læring før oppstart av prosjektene?
  • Hvordan lære av prosjektene?
  • Samarbeidet med Bassam og en litt annerledes innsamlingsprosess
  • Utfordringer med læringsprosessen?

Aksel Nesse har over 10 års bakgrunn fra politiet innen operativt arbeid og etterforskning og drøyt 10 år fra operatørselskap i olje og gass-industrien med ansvar for beredskap og security, samt HMSK og risikostyring.

«Engasjert i at organisasjonen skal bygge kultur for One Team, sikkerhet og kvalitet, deler læring og forbedrer oss».

 

Bassam Hussein  er er førsteamanuensis ved Institutt for maskin- og industriteknikk/NTNU. Hans forskningsinteresser inkluderer anvendelse av spillsimuleringer, e-læring, prosjektsuksess og organisatorisk læring. Hussein underviser i prosjekt- og kravhåndtering og har vært involvert i design, utvikling og implementering av et bredt spekter av ’tilpassede utdanningsprogrammer innen prosjektledelse.