Det ble et bra første møte i KA Lean, med mange engasjerte deltakere.  (40 påmeldte)

Frode Drevland presenterte Lean, hva det er og ‘state of the art’. Ståle Brovold snakket om erfaringer med Lean i Veidekke.

Interessen for å fortsette med denne KunnskapsArenaen er stor og det kom frem flere forslag om fremtidige tema i gruppediskusjonene:

 • mangelfull arbeidsplanlegging
 • fremdriftsplaner
 • transparency på alle nivå
 • samtidig kalkulasjon
 • koninuerlig forbedring/læring av erfaringer
 • kompetaneløft
 • lean i faseoverganger fra oppstart til prosjekt
 • rigge kontrakter
 • læring av andre bransjer
 • ta gjerne med studenter
 • presenter masteroppgaver f.eks
 • kultur
 • få inn sosialentgreprenører
 • prosjektering
 • bli god i lean i tidlig fase
 • forberedelser fram mot byggeplass
 • synliggjøring av gevinster og resultat
 • systematisk ferdigsstillelse
 • kultur i forhold til mange forskjellige innleide
 • behodle kompetanse
 • IPL

Lenke:

Ståle Brovold:

«Har hatt rollen som fagansvarlig Prosjektledelse Veidekke Norge siden 2021. Før det var jeg leder for Veidekkes byggevirksomhet i Trøndelag gjennom 27 år. I nært samarbeid med en dyktig tillitsmannen for fagarbeiderne, Steinar Krogstad, som nå er nestleder i LO, startet vi et «kulturprosjekt» i bedriften.

Vi jaktet forbedringer og var opptatt av å finne den beste produksjons metodikken. I 2003 kom vi i kontakt med forskningsleder Lars Andersen i (etter hvert) NTNU Samfunnsforskning. Som arbeidslivsforsker ønsket han å teste ut det han kalte PNO – Produktivitets- og Nærværs Organisasjonen. Da vi litt senere fikk besøk av Frode Drevland som hadde vært i USA og lært om Lean Construction skjønte vi at det var dette vi hadde lett etter. Sammen med Lars utviklet vi det (som vi da kalte Veidekke Trondheim Produksjonssystem) som nå heter Involverende Planlegging (IP).

Hovedforskjellen fra Lean Construction og Trimmet Bygging, var at mens de her involverte ned til bas-nivå, involverer vi fagarbeiderne på en systematisk måte. Det er her potensialet i IP ligger fordi det er her den største kommunikasjonsbarrieren er. Og ikke minst fordi planleggingsprosessene over fagarbeiderne må fungere for å få det til. Jeg ønsket virkelig å få til dette. Min oppgave var da å implementere dette nye, ikke minst innen ledelse, i vår organisasjon, samtidig som det var et poeng at hele Veidekke begynte å jobbe på denne måten. Jeg kan en del om IP, men lite om Lean spesielt og er interessert i å lære mer om dette her.

Anbefalt litteratur: «Jegerånden» av Eirik Kristoffersen.

Anbe