24. mars -21  Første møtet i KA Læring i prosjektbaserte organisasjoner (LIP) med drøyt 30 interesserte til stede

foto av Bassam Hussein
Bassam Hussein  er er førsteamanuensis ved Institutt for maskin- og industriteknikk/NTNU. Hans forskningsinteresser inkluderer anvendelse av spillsimuleringer, e-læring, prosjektsuksess og organisatorisk læring. Hussein underviser i prosjekt- og kravhåndtering og har vært involvert i design, utvikling og implementering av et bredt spekter av ’tilpassede utdanningsprogrammer innen prosjektledelse.
foto Yvonne Cecile Bjerke
Yvonne Cecilie B. Bjerke er kvalitetsleder ved Statsbygg. Yvonne var blant annet kvalitets- og risikostyringsleder på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum. Hun er  utdannet siv.ing fra Universitetet i Stavanger. Fagfelt: prosess- og kvalitetsledelse, usikkerhetsstyring, prosjektevaluering og erfaringsdeling.

Bassam Hussein innledet med målsettinger og ambisjoner.  (Presentasjonen finner du her.)

  • mellom prosjekter
  • mellom prosjekter og moderorganisajonen
  • i prosjektene
  • mellom organisasjoner

Vi vil

  1. Belyse ulike utfordringer knyttet til læring i prosjektbaserte organisasjoner
  2. Dele erfaringer med vellykkede metoder eller tilnærminger til læring i prosjekter
  3. Belyse strukturelle og kulturelle forutsetninger i organisasjoner som er nødvendige for å styrke rollen av læring i prosjekter
  4. Utvikle i felleskap konseptuelle og praktiske løsninger som styrker rollen av kunnskaps- og erfaringsdelen mellom prosjekter.

Les mer om KA LIP.

Ønsker du å bli med og/eller har du forslag til tema fremover – ta kontakt med wenche.langholm@ntnu.no. Neste møte blir den 16. juni kl 12-14.


De fremmøtte fikk også et inspirerende innlegg fra Yvonne Bjerke, Statsbygg, som brenner for læring i og av prosjekter. Yvonne delte sine erfaringer innen temaet og noen av metodene som Statsbygg bruker for å ivareta læringsperspektivet i sine byggeprosjekter.

1. Prosjektmodellen og erfaringsmodul
2. Nordic 10-10 prosjektmåling
3. Prosess for erfaringsinnhenting fra byggeprosjekt– steg for steg