Jon Lereim, senior rådgiver BI, vil fortsette serien med KA’er innen porteføljestyring i 2021.

Aktuelle temaer vil være:

  • Prosjekt – portefølje
  • Produktportefølje
  • Betydning av prosjekteierrollen som integrator og resultatansvarlig i et livsløpsperspektiv