Løypemelding fra Tore Aalberg fra forrige møte:

Sender presentasjonen til Peter fra møtet 23. april. Det var 20 deltakere på møtet. som ble gjennomført på ZOOM. Åpenbart at det er fullt mulig å gjennomføre KunnskapsArena elektronisk når det trengs. Jeg har litt erfaring slike møter gjennom undervisning, og vil berømme deltakerne for ryddig og aktiv deltakelse i møtet – det er ikke slik alltid.

Peter sin gjennomgang av Schedule Risk Analyses fikk mange lovord. Jan Terje og jeg ble såvidt overbevist at vi vil invitere Peter inn i undervisningen på prosjektledelse på BI på dette tema.

Neste møte er under planlegging, og blir i september. Planlegges gjennomført på ZOOM, siden koronasituasjonen fortsatt er uklar – og fordi vi har gode erfaringer fra den forrige. Jeg arbeider sammen med Olaf med å lage program omkring tematikken: Bedre planlegging. Invitasjon og program kommer rett rundt hjørnet.

PS: En kan lære mye om prosjektplanlegging av Lunch-serien.

tegnesering om prosjektplanlegging