Tema: «Barrierer – kontroll og måling» med Urban Kjellén og Henning Iversen ble avholdt i Teams den 08.04.21.

Det var overveldende interesse for dagens tema og bortimot 80 stykk deltok.

I dette møtet i KA SIP ble det presentert en nylig utviklet sikkerhetsindikator, Barriereindikatoren, og hvordan denne anvendes (Se rapport). Barriereindikatoren måler tilgjengeligheten og kvaliteten på barrierer som skal forhindre alvorlige uønskede hendelser i sikkerhetskritiske bygg- og anleggsaktiviteter. Indikatoren er utviklet i NTNUs pågående forskningsprosjekt «Utvikling og testing av forutseende sikkerhetsindikatorer» finansiert av ProsjektNorge. (https://prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/utvikling-av-proaktive-indikatorer-i-ba-bransjen/)

foto Urban Kjellén

Urban Kjellén (NTNU) presenterte selve indikatoren og bakenforliggende teori og metoder. Metodikken har også andre bruksområder innenfor sikkerhetsstyring i prosjekter som granskninger av alvorlige uønskede hendelser og utvikling av tiltak basert på risikoanalyser i planlegging og prosjektering.

Urban Kjellén er timeansatt som førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU med ansvar for barriereindikator prosjektet. Han har over 30 års erfaring av arbeid med sikkerhetsstyring i store investeringsprosjekter i Norsk Hydro, SN Power, Statkraft og Bane NOR. Han har undervist i metoder og verktøy i sikkerhetsstyring som Professor ved NTNU fra 1994 til 2018.

foto Henning Iversen

Henning Iversen (Statens vegvesen) presenterte praktiske erfaringer ved bruk av barriereindikatoren. Diskusjon om behov for kontroll og kvalitetssikring av sikkerhetstiltak i produksjonen.

Henning Iversen har siden 2014 vært SHA-rådgiver i Statens vegvesen, Divisjon utbygging Tunneloppgradering Oslo. Tidligere har han arbeidet som tømrer. Han har i dag ansvar for å utarbeide SHA-planer og for å følge opp SHA i byggeperioden.

foto av Eirik Albrechtsen

Eirik Albrechtsen leder KunnskapsArena Sikkerhet i prosjekter..  Eirik er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.